Ban lãnh đạo
Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Tiến Đức

Chủ tịch Hội đồng quản trị AMDI GROUP

Trình độ năng lực:
Thạc sĩ Quản trị hành chính công tại Đại học tổng hợp Hawaii, Hoa Kỳ
Cử nhân Luật - Đại học Luật Hà Nội
Cử nhân Hành chính, Học viện Hành chính quốc gia

Lĩnh vực chuyên môn và kinh nghiệm công tác:
Ông Nguyễn Tiến Đức đã có hơn 20 năm kinh nghiệm đảm nhận vai trò tư vấn, quản trị chiến lược cho các đối tác lớn là các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước.

Với tầm nhìn xa và phong cách lãnh đạo quyết đoán nhưng linh hoạt, có thể kết nối đối tác, chỉ đạo phối hợp tốt giữa chuyên gia trong nước và nước ngoài, hiện nay ông Nguyễn Tiến Đức là tâm điểm kết nối của hàng chục đối tác trong và ngoài nước, hàng trăm chuyên gia đầu ngành, đảm nhận việc tham vấn chính sách, khảo sát thị trường, tư vấn việc quản lý và vận hành các dự án sử dụng vốn ODA, FDI, là chìa khóa cho các dự án tương lai của Tập đoàn.

Xem thêm

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Nguyễn Ngọc Tú

Thành viên hội đồng quản trị AMDI GROUP

Xem thêm

Ông Nguyễn Quốc Trưởng

Thành viên hội đồng quản trị AMDI GROUP

Xem thêm

Bà Dương Thị Bích Hạnh

Thành viên hội đồng quản trị AMDI GROUP

Xem thêm

Ban Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Tiến Đức

Tổng giám đốc AMDI GROUP

Xem thêm

Ông Nguyễn Ngọc Tú

Phó tổng giám đốc  thường trực AMDI GROUP

Xem thêm

Ban Kiểm Soát

Bà Nguyễn Thúy Nhung

Thành viên Ban kiểm soát

Xem thêm

Bà Nguyễn Thị Chi

Thành viên Ban kiểm soát

Xem thêm