Tuyển dụng
AMDI MANPOWER (Thành viên thuộc Tập đoàn AMDI) tuyển dụng vị trí giáo viên tiếng Nhật…
Nhằm đáp ứng các yêu cầu định hướng phát triển của Tập đoàn đa lĩnh vực, AMDI GROUP mong muốn tìm kiếm ứng viên phù hợp ứng tuyển vị trí trợ lý kỹ thuật Phó TGĐ Tập đoàn.…
Nhằm đáp ứng các yêu cầu định hướng phát triển của Tập đoàn đa lĩnh vực, AMDI GROUP mong muốn tìm kiếm ứng viên phù hợp ứng tuyển vị trí Kế toán tổng hợp xây dựng…
AMDI MANPOWER (Thành viên thuộc Tập đoàn AMDI) tuyển dụng vị trí cán bộ quản sinh…
Nhằm đáp ứng các yêu cầu định hướng phát triển của Tập đoàn đa lĩnh vực, AMDI GROUP mong muốn tìm kiếm ứng viên phù hợp ứng tuyển vị trí Trợ lý Chủ tịch HĐQT…
Nhằm đáp ứng các yêu cầu định hướng phát triển của Tập đoàn đa lĩnh vực, AMDI GROUP mong muốn tìm kiếm ứng viên phù hợp ứng tuyển vị trí Trưởng Ban Phát triển Nguồn nhân lực.…
Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI) - Một thành viên thuộc tập đoàn AMDI GROUP mong muốn tìm kiếm ứng viên phù hợp ứng tuyển vị trí Trợ lý dự án.…
Nhằm đáp ứng các yêu cầu định hướng phát triển của Tập đoàn đa lĩnh vực, AMDI GROUP mong muốn tìm kiếm ứng viên phù hợp ứng tuyển vị trí Trưởng Ban đối ngoại và Phát triển thị trường.…
Nhằm đáp ứng các yêu cầu định hướng phát triển của Tập đoàn đa lĩnh vực, AMDI GROUP mong muốn tìm kiếm ứng viên phù hợp ứng tuyển vị trí Trưởng Ban Đào tạo.…
Nhằm đáp ứng các yêu cầu định hướng phát triển của Tập đoàn đa lĩnh vực, AMDI GROUP mong muốn tìm kiếm ứng viên phù hợp ứng tuyển vị trí Phó Ban Pháp chế.…
Nhằm đáp ứng các yêu cầu định hướng phát triển của Tập đoàn đa lĩnh vực, AMDI GROUP mong muốn tìm kiếm ứng viên phù hợp ứng tuyển vị trí lễ tân hành chính. …
Nhằm đáp ứng các yêu cầu định hướng phát triển của Tập đoàn đa lĩnh vực, AMDI GROUP mong muốn tìm kiếm ứng viên phù hợp ứng tuyển vị trí Giám đốc Trung tâm XKLĐ.…
AMDI GROUP là một Tập đoàn đầu tư đa ngành. Tiền thân là Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI) với hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và nghiên cứu, AMDI GROUP tiếp tục giữ vững sứ mệnh tư vấn và nghiên cứu về quản lý và phát triển nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội, nâng cao…
AMDI GROUP là một Tập đoàn đầu tư đa ngành. Tiền thân là Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI) gần 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và nghiên cứu, AMDI GROUP tiếp tục giữ vững sứ mệnh tư vấn và nghiên cứu về quản lý và phát triển nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội, nâng cao chất…
AMDI GROUP là một Tập đoàn đầu tư đa ngành. Tiền thân là Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI) với hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và nghiên cứu, AMDI GROUP tiếp tục giữ vững sứ mệnh tư vấn và nghiên cứu về quản lý và phát triển nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội, nâng cao…
JOB DESCRIPTION                   Title: Programme Intern                   Department: Research Center for Disaster Risk Reduction and Climate Change                   Report to: Senior Project Officer                   Location: Hanoi, with frequent travel to localities…