Tuyển dụng

19/10/2022

1. Số lượng cần tuyển: 10 người2. Địa điểm làm việc: Trụ sở Văn phòng AMDI Manpower, tầng 8, tòa nh…

07/06/2022

AMDI MANPOWER (Thành viên thuộc Tập đoàn AMDI) tuyển dụng vị trí giáo viên tiếng Nhật…

07/06/2022

Nhằm đáp ứng các yêu cầu định hướng phát triển của Tập đoàn đa lĩnh vực, AMDI GROUP mong muốn tìm kiếm ứng viên phù hợp ứng tuyển vị trí trợ lý kỹ thuật Phó TGĐ Tập đoàn.…

07/06/2022

Nhằm đáp ứng các yêu cầu định hướng phát triển của Tập đoàn đa lĩnh vực, AMDI GROUP mong muốn tìm kiếm ứng viên phù hợp ứng tuyển vị trí Kế toán tổng hợp xây dựng…

05/06/2022

AMDI MANPOWER (Thành viên thuộc Tập đoàn AMDI) tuyển dụng vị trí cán bộ quản sinh…

07/02/2022

Nhằm đáp ứng các yêu cầu định hướng phát triển của Tập đoàn đa lĩnh vực, AMDI GROUP mong muốn tìm kiếm ứng viên phù hợp ứng tuyển vị trí Trợ lý Chủ tịch HĐQT…

09/01/2022

Nhằm đáp ứng các yêu cầu định hướng phát triển của Tập đoàn đa lĩnh vực, AMDI GROUP mong muốn tìm kiếm ứng viên phù hợp ứng tuyển vị trí Trưởng Ban Phát triển Nguồn nhân lực.…

05/01/2022

Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI) - Một thành viên thuộc tập đoàn AMDI GROUP mong muốn tìm kiếm ứng viên phù hợp ứng tuyển vị trí Trợ lý dự án.…

09/12/2021

Nhằm đáp ứng các yêu cầu định hướng phát triển của Tập đoàn đa lĩnh vực, AMDI GROUP mong muốn tìm kiếm ứng viên phù hợp ứng tuyển vị trí Trưởng Ban đối ngoại và Phát triển thị trường.…

09/12/2021

Nhằm đáp ứng các yêu cầu định hướng phát triển của Tập đoàn đa lĩnh vực, AMDI GROUP mong muốn tìm kiếm ứng viên phù hợp ứng tuyển vị trí Trưởng Ban Đào tạo.…

09/12/2021

Nhằm đáp ứng các yêu cầu định hướng phát triển của Tập đoàn đa lĩnh vực, AMDI GROUP mong muốn tìm kiếm ứng viên phù hợp ứng tuyển vị trí Phó Ban Pháp chế.…

09/12/2021

Nhằm đáp ứng các yêu cầu định hướng phát triển của Tập đoàn đa lĩnh vực, AMDI GROUP mong muốn tìm kiếm ứng viên phù hợp ứng tuyển vị trí lễ tân hành chính. …

07/12/2021

Nhằm đáp ứng các yêu cầu định hướng phát triển của Tập đoàn đa lĩnh vực, AMDI GROUP mong muốn tìm kiếm ứng viên phù hợp ứng tuyển vị trí Giám đốc Trung tâm XKLĐ.…

20/12/2018

AMDI GROUP là một Tập đoàn đầu tư đa ngành. Tiền thân là Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI) với hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và nghiên cứu, AMDI GROUP tiếp tục giữ vững sứ mệnh tư vấn và nghiên cứu về quản lý và phát triển nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội, nâng cao…

19/12/2018

AMDI GROUP là một Tập đoàn đầu tư đa ngành. Tiền thân là Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI) gần 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và nghiên cứu, AMDI GROUP tiếp tục giữ vững sứ mệnh tư vấn và nghiên cứu về quản lý và phát triển nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội, nâng cao chất…

18/12/2018

AMDI GROUP là một Tập đoàn đầu tư đa ngành. Tiền thân là Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI) với hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và nghiên cứu, AMDI GROUP tiếp tục giữ vững sứ mệnh tư vấn và nghiên cứu về quản lý và phát triển nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội, nâng cao…

03/03/2018

JOB DESCRIPTION                   Title: Programme Intern                   Department: Research Center for Disaster Risk Reduction and Climate Change                   Report to: Senior Project Officer                   Location: Hanoi, with frequent travel to localities…