BẢNG CÔNG BỐ GIÁ BÁN ĐẤT NỀN DỰ ÁN KHU NHÀ Ở THÔN ĐÔNG SƠN, XÃ VIỆT ĐOÀN, HUYỆN TIÊN DU