Dự án nghiên cứu mới về lĩnh vực Y tế - do Qũy Nghiên cứu Thách thức toàn cầu, Vương Quốc Anh tài trợ với tổng ngân sách 444,748 USD
Thông tin dự án

Thời gian: 1/7/2020 - 1/7/2022

Ngành: Y tế, Nghiên cứu

Nhà tài trợ: Quỹ nghiên cứu thách thức toàn cầu, Vương quốc Anh

Mô tả:
Mục đích của dự án này là nhằm phát triển các loại thuốc điều trị ung thư gan (một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ở Việt Nam) sử dụng các sản phẩm tự nhiên để nghiên cứu chuyên sâu và sản xuất công nghiệp tại Việt Nam. Mục tiêu của dự án nghiên cứu bao gồm:

(1) Cải tiến và nâng cao quy trình chiết xuất và tinh chế lượng lớn hoạt chất madecassic axit và các dẫn xuất của nó từ Centella asiatica (C.asia);
(2) Xác định đích tế bào của axit madecassic bằng các phương pháp sinh hóa để ứng dụng cho việc phát triển thuốc;
(3) Xây dựng chiến lược tổng hợp thư viện các dẫn xuất của axit madecassic và thử nghiệm tác dụng của chúng trên tế bào để định hướng cho việc lựa chọn thuốc dẫn đường;
(4) Phát triển các polymer mang tiền chất để làm chất dẫn đích và giải phóng các dẫn xuất của axit madecassic;
(5) Nâng cao hiệu suất và hàm lượng của C. asiatica được trồng nông nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế;
(6) Thiết lập một mạng lưới các nhà khoa học, bác sĩ lâm sàng và nhà công nghiệp ở Việt Nam và Vương quốc Anh để tiến tới thử nghiệm lâm sàng thông qua các nghiên cứu xã hội học để đánh giá thái độ của cộng đồng với loại thuốc được chiết xuất từ hoạt chất C. Asiatica.

Về mục tiêu lâu dài, nghiên cứu hướng đến việc tìm ra một loại thuốc trị ung thư gan cho người dân Việt Nam. Về lợi ích trước mắt, nông dân ở Thừa Thiên Huế - một trong những vùng nghèo nhất của Việt Nam có thể hưởng lợi từ hoạt động sản xuất các sản phẩm có chiết xuất từ C. Asiatica.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nghiên cứu, AMDI sẽ chịu trách nhiệm quản lý hợp đồng và điều phối các hoạt động nghiên cứu tại Việt Nam và thực hiện hoạt động nghiên cứu xã hội. Đây là sự hợp tác thứ hai giữa AMDI và Đại học Kent và là sự hợp tác đầu tiên giữa AMDI và Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam thể hiện bật mối quan hệ đối tác chặt chẽ và tiềm năng trong tương lai giữa ba tổ chức.