VIỆN AMDI THAM GIA ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ DỰ ÁN ĐÔ THỊ LÀO (GMS4) – ĐỢT 2/2022

11/10/2022

Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 26/9/2022, Viện Quản lý và Phát triển Châu Á đã tham gia cuộc họp đánh giá định kỳ hàng năm của Dự án Phát triển Đô thị Hành lang Khu vực tiểu vùng sông Mê Kông giai đoạn 4 (GMS4). Đây là phiên họp thường niên đánh giá tình hình hoạt động, triển khai Dự án GMS4 do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

Dự án phát triển Đô thị Hành lang Khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông giai đoạn 4 (GMS4) – vay vốn của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) được triển khai từ năm 2019 nhằm hỗ trợ Chính phủ CHDCND Lào cải thiện các dịch vụ môi trường đô thị và tăng cường kết nối kinh tế khu vực tại hai thị xã nằm dọc theo Hành lang kinh tế Bắc-Nam thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (Paksan và Thakhek). Kết quả thực hiện Dự án sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển nút đô thị dọc theo Hành lang kinh tế Bắc-Nam thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông tại CHDCND Lào và thúc đẩy kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của CHDCND Lào nhằm mục tiêu cân bằng phát triển khu vực và địa phương.

Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI), đứng đầu Liên danh AMDI-CONINCO-BMEC, là đơn vị tư vấn thực hiện Dự án (Tư vấn PIC) thuộc Hợp đồng dịch vụ Tư vấn số CS-01 ký ngày 11 tháng 3 năm 2019 với thời hạn 60 tháng.

Tham gia đợt đánh giá định kỳ lần 2 năm 2022 có sự tham gia của đoàn đại diện Nhà tài trợ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), thành viên Ban điều phối dự án, Ban triển khai Dự án Paksan và Thakhek (PIU) và các chuyên gia tư vấn quốc tế và trong nước.

Đoàn công tác tại Thakhek, tỉnh Khammouane

Mặc dù đại dịch COVID-19 diễn ra vô cùng phức tạp từ năm 2020 đến nay và đây là chuyến đánh giá định kỳ trực tiếp đầu tiên của đoàn ADB sau đại dịch COVID-19, đoàn công tác nhận thấy Dự án đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, 02 Tiểu dự án xây dựng khu xử lý chất thải rắn đô thị tại Paksan và Thakhek, 02 Tiểu dự án xây dựng hệ thống thoát nước mưa Paksan và Thakhek đã được trao thầu và đang trong quá trình xây dựng. 03 Tiểu dự án khác bao gồm Tiểu dự án Xây dựng kè bờ dọc sông San ở Paksan, Tiểu dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải DEWATS tại Paksan và Thakhek đang trong quá trình đầu thầu. 03 tiểu dự án này dự kiến được trao thầu và triển khai xây dựng trong Quý 4 năm 2022. Hai tiểu dự án còn lại bao gồm Tiểu dự án kè bờ dọc sông Mê Kông ở Thakhek và Tiểu dự án trùng tu, tu bổ di sản phố cổ Thakhek đang trong giai đoạn thiết kế và hoàn thiện thiết kế chi tiết, và sẽ chuẩn bị đấu thầu trong Quý 4/2022 và Q1/2023.

Một số hình ảnh trong đợt đánh giá tháng 9 năm 2022

Toàn cảnh phiên họp tại Văn phòng Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Viêng Chăn, Lào

Đoàn công tác đi thực địa tại Paksan, tỉnh Bolikhamxay