AMDI Manpower

AMDI Manpower là thành viên của AMDI GROUP. Hiện nay, AMDI Manpower đang nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động cung ứng nhân lực đến các thị trường lớn như: Châu Âu, Nhật Bản, Úc, Canad.

AMDI Manpower tin tưởng sẽ tạo nên những thành công mới trong hoạt động xuất khẩu lao động, góp phần tích cực thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch xuất khẩu lao động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

AMDI Manpower đặt mục tiêu cung cấp nguồn lao động một cách tốt nhất, đồng thời cam kết cung cấp dịch vụ nhanh chóng, đáng tin cậy, giá dịch vụ cạnh tranh với chất lượng tốt nhất.