Lĩnh vực hoạt động
01/
Bất động sản

AMDI Group - Tạo dựng giá trị sống hiện đại, môi trường sống thân thiện Hiện nay, AMDI Group đã ...…

Xem thêm
02/
Tư vấn - Nghiên cứu - Đào tạo

AMDI Group: Tập đoàn tư vấn – nghiên cứu – đào tạo hàng đầu Việt Nam Với gần 20 năm kinh nghiệm ...…

Xem thêm
03/
Xuất khẩu lao động

AMDI Manpower - Đơn vị cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao Hàng năm, Việt Nam có khoảng hơn ...…

Xem thêm
04/
Xây dựng và Thương mại Dịch vụ

Cùng chung nhịp đập với Cuộc cách mạng công nghệ 4.0, lĩnh vực thương mại phụ trợ, xây dựng phục vụ cho hoạt động bất động sản là địa hạt tiếp theo được AMDI đầu tư nguồn lực.…

Xem thêm