Lĩnh vực hoạt động
01/
Bất động sản

AMDI Group - Tạo dựng giá trị sống hiện đại, môi trường sống thân thiện Hiện nay, AMDI Group đã ...…

Xem thêm
02/
Tư vấn - Nghiên cứu - Đào tạo

AMDI Group: Tập đoàn tư vấn – nghiên cứu – đào tạo hàng đầu Việt Nam Với gần 20 năm kinh nghiệm ...…

Xem thêm
03/
Xuất khẩu lao động

AMDI Manpower - Đơn vị cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao Hàng năm, Việt Nam có khoảng hơn ...…

Xem thêm
04/
Thương mại

AMDI Group: Mang sản phẩm chất lượng đến các dự án bất động sản lớn   Với mảng thương mại, AMDI ...…

Xem thêm