Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn nhân lực AMDI (AMDI Manpower)

AMDI Manpower là một thành viên của AMDI GROUP. Hiện nay, AMDI Manpower đang nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động cung ứng nhân lực đến các thị trường lớn như: Châu Âu, Châu Úc, Trung Đông & Bắc Phi, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…

AMDI Manpower tin tưởng sẽ tạo nên những thành công mới trong hoạt động xuất khẩu lao động, góp phần tích cực thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch xuất khẩu lao động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

AMDI Manpower hướng tới mục tiêu trở thành đơn vị cung ứng lao động chất lượng cao đối với thị trường quốc tế, xây dựng hệ thống vận hành chuyên nghiệp, uy tín, hướng tới chất lượng dịch vụ tốt nhất cho người lao động Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời giới thiệu cho các tập đoàn, công ty trong nước sử dụng nguồn nhân lực đã được đào tạo ở nước ngoài do AMDI Manpower quản lý.

Website: https://amdimanpower.com