Kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm 2021 qua các con số

Tổng cục Thống kê vừa có báo cáo kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm 2021 với tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP chỉ tăng 1,42%, riêng quý 3/2021 có mức GDP giảm sâu nhất từ trước đến nay do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tuy nhiên, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vẫn có mức tăng trưởng tốt, thu hút nguồn vốn FDI cũng tăng so với cùng kỳ,...

Kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm 2021 qua các con số