THÔNG BÁO SỐ 94/TB-STNMT VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT, HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÃ XD VÀ ĐK CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT