VIỆN AMDI GIÀNH ĐƯỢC HỢP ĐỒNG KHUNG ĐẦU TIÊN DO EU TÀI TRỢ TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH
Thông tin dự án

Ngày 12 tháng 01 năm 2022, Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI) đã chính thức được trao thầu gói “Xây dựng Kế hoạch phục hồi toàn diện cho Du lịch Việt Nam 2022-2026” do Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam tài trợ.

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu do dịch bênh COVID-19 gây ra, ngành du lịch Việt Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề. Tác động của COVID-19 đối với ngành du lịch Việt Nam hiện đang là mối quan tâm lớn vì những hệ lụy mà nó gây ra như kéo theo một loạt suy thoái kinh tế và ảnh hưởng sâu sắc đến sinh kế của người dân. Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (MCST) đã yêu cầu Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam hỗ trợ xây dựng Kế hoạch phục hồi tổng thể 5 năm cho Du lịch Việt Nam.

900x900_viện

Nhiệm vụ này sẽ thực hiện đánh giá nền kinh tế một cách có hệ thống về ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng COVID-19 đến ngành du lịch như thế nào để từ đó xây dựng một kế hoạch phục hồi toàn diện ngành du lịch.

Hợp đồng này là nhiệm vụ đầu tiên của Viện AMDI thực hiện trong khuôn khổ Hợp đồng khung giữa Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam với COWI và DMI tại Việt Nam.

Viện AMDI sẽ cung cấp 02 chuyên gia tư vấn du lịch trong nước và hợp tác với 02 chuyên gia du lịch quốc tế bắt đầu thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết trong vòng 06 tháng từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 28 tháng 8 năm 2022.

Đây là tin vui trong những ngày đầu năm mới 2022 và hứa hẹn một năm đầy thành công, phát triển của Viện AMDI.