Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI)

Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI) với gần 20 năm kinh nghiệm thực hiện các dự án hàng triệu Đô la Mỹ trên nhiều lĩnh vực. Tổ chức thành công hơn 1000 khóa đào tạo cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

Qua gần hai thập kỷ trưởng thành và phát triển, Viện AMDI vinh dự được nhận nhiều bằng khen, cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho những đóng góp và thành tựu đạt được.

Đặc biệt, sau hơn 6 năm hợp tác với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), hai năm 2020 - 2021, Viện AMDI đã được xếp hạng là đơn vị tư vấn hàng đầu của Việt Nam thực hiện các dự án vốn vay, vốn viện trợ không hoàn lại và hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).