VIỆN QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CHÂU Á (AMDI) TỔ CHỨC HỘI THẢO ĐỊNH HƯỚNG BIÊN SOẠN TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG THUỘC DỰ ÁN GIÁO DỤC THCS KHU VỰC KHÓ KHĂN NHẤT GIAI ĐOẠN 2

Ngày 10 tháng 9 năm 2019, Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI), Tư vấn thực hiện Dự án Giáo dục THCS Khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 (Gọi tắt là Dự án) phối hợp với Ban Quản lý dự án (BQLDA) tổ chức buổi Hội thảo Định Hướng biên soạn tài liệu giáo dục địa phương (GDĐP) cho 17 tỉnh khu vực khó khăn. Tham gia hội thảo có sự hiện diện của đại diện Sở giáo dục 17 tỉnh thuộc khu vực khó khăn bao gồm (tỉnh Hòa Bình, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Đắk Lăk, Gia Lai, Ninh Thuận, Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh), Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung Học Phổ thông ông Nguyễn Trọng Hoàng và các chuyên gia tư vấn cùng cán bộ dự án.

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Phổ thông, ông Nguyễn Trọng Hoàng phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoàng, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung Học, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh mục tiêu của Hội thảo là định hướng xây dựng nội dung tài liệu giáo dục địa phương tập trung lồng ghép đặc điểm từng vùng miền bao gồm môi trường, lịch sử, văn hóa, địa lí, kinh tế, chính trị địa phương vào các tài liệu giảng dạy.

Đại biểu tham dự Hội thảo

Tại Hội thảo, đại diện của các đơn vị liên quan đã chia sẻ những khó khăn gặp phải trong việc biên soạn tài liệu GDĐP như nhận thức về vai trò của giáo dục địa phương chưa thực sự được coi trọng, kinh phí còn hạn hẹp, thiếu thời gian biên soạn, bồi dưỡng giáo viên và kiểm tra đánh giá lại tài liệu. Hội thảo cũng thảo luận và đưa ra các biện pháp giải quyết các vấn đề nêu trên.


Phiên thảo luận tại Hội Thảo

Tại Hội thảo, Ông Nguyễn Hải Châu, tư vấn trưởng trong nước thuộc nhóm tư vấn thực hiện dự án của AMDI đã trình bày chi tiết các nội dung và định hướng thực hiện biên soạn tài liệu (GDĐP) Phiên thảo luận của Hội thảo diễn ra sôi nổi và hiệu quả.

Ông Đào Ngọc Nam, Giám đốc dự án phát biểu bế mạc.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, ông Đào Ngọc Nam, Giám đốc dự án đề nghị các Đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện các phương án biên soạn tài liệu GDĐP cho các tỉnh.