Viện Quản lý và Phát triển Châu Á tham gia Đánh giá định kỳ Dự án Đô Thị Lào (GMS4)

Từ ngày 5/7 đến ngày 30/7/2021, Viện Quản lý và Phát triển Châu Á đã tham gia Họp đánh giá định kỳ hàng năm Dự án Phát triển Đô thị Hành lang Khu vực tiểu vùng sông Mê Kông giai đoạn 4 (GMS4). Đây là phiên họp thường niên đánh giá tình hình hoạt động, triển khai Dự án GMS4 do Ngân hàng Châu Á tài trợ.

Dự án phát triển Đô thị Hành lang Khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông giai đoạn 4 (GMS4) – Dự án vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) được triển khai từ năm 2019 nhằm hỗ trợ chính phủ CHDCND Lào cải thiện các dịch vụ môi trường đô thị và tăng cường kết nối kinh tế khu vực tại hai thị xã nằm dọc theo Hành lang kinh tế Bắc-Nam thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (Paksan và Thakhek). Kết quả thực hiện Dự án sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển nút đô thị dọc theo Hành lang kinh tế Bắc-Nam thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông tại CHDCND Lào và thúc đẩy kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của CHDCND Lào nhằm mục tiêu cân bằng phát triển khu vực và địa phương.

Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI) – đơn vị đứng đầu Liên danh AMDI-CONINCO-BMEC là đơn vị tư vấn thực hiện Dự án (Tư vấn PIC) thuộc Hợp đồng dịch vụ Tư vấn số CS-01 với 60 tháng tư vấn, ký kết ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Trong 2 ngày 6 và 7/7/2021, cuộc họp đánh giá định kỳ Dự án GMS4 được tổ chức tại 2 tỉnh Bolikhamxay và Khamouane, Lào. Tham dự cuộc họp, về phía CHDCND Lào, có Ông Phitsamay Kongsadeth - Giám đốc Sở Giao thông Công chính tỉnh Khammouane, ông Vixay Phoumy – giám đốc Sở Giao thông Công chính tỉnh Bolikhamxay, Bà Visaphone Inthilath, Cục phó Cục Đô thị và Nhà ở, Bà Malychanh Sananikhom - Giám đốc Ban điều hành Dự án GMS4, cùng toàn thể cán bộ Ban điều hành Dự án trung ương (PCU), các Ban điều hành Dự án Paksan và Thakhek (PIU), đại diện của các đơn vị liên quan, gồm: Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Về phía đơn vị tư vấn thực hiện Dự án có ông Sangvan Soukkaseum – Phó trưởng nhóm tư vấn trong nước cùng các chuyên gia trong nước của Tư vấn PIC; Tư vấn trưởng cùng toàn thể nhóm chuyên gia tư vấn quốc tế tham gia họp trực tuyến.

Mặc dù đại dịch COVID-19 diễn ra vô cùng phức tạp trong suốt 2 năm qua, sự di chuyển giữa 2 quốc gia Lào – Việt Nam bị hạn chế, không tổ chức được những cuộc họp đông người tham dự, phong tỏa nhiều tỉnh thành trong cả nước, trong đó có 2 tỉnh Dự án suốt 2 tháng 4 và 5/2021…nhưng Dự án cũng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, trong hơn 2 năm qua, Tư vấn PIC đã thực hiện được hơn 1/3 khối lượng công việc của 5 năm. Đặc biệt, đầu năm 2021, Tiểu dự án xây dựng khu xử lý chất thải rắn đô thị tại Paksan đã được trao thầu và đang trong quá trình xây dựng. 03 Tiểu dự án khác bao gồm 02 tiểu dự án kênh thoát nước mưa Paksan – Thakhek và 01 tiểu dự án xây dựng khu xử lý chất thải rắn đô thị tại Thakhek dự kiến sẽ được trao thầu và triển khai xây dựng trong Qúy 3 và Qúy 4 năm 2021.

Đoàn đại biểu thăm Dự án Xây dựng Khu xử lý Chất thải rắn Đô thị tại Paksan

Sau khảo sát thực địa đánh giá định kỳ Dự án GMS4 tại hai tỉnh dự án Bolikhamxay và Khammouane ngày 6-7/7/201, ngày 26 - 30/7/2021, cuộc họp đánh giá định kỳ tiếp tục được diễn ra trực tuyến giữa ADB, BQLDA và tư vấn PIC. Tại cuộc họp trực tuyến, ông Nguyễn Đắc Phương - Trưởng nhóm Tư vấn PIC đã trình bày cập nhật tiến độ Dự án, các chuyên gia quốc tế của PIC trình bày báo cáo các vấn đề về an toàn xã hội, môi trường, tái định cư và giới. ADB đánh giá cao những nỗ lực cố gắng mà tư vấn PIC đạt được trong suốt 2 năm qua, mặc dù trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các chuyên gia quốc tế không thể sang Lào để giám sát, quản lý và triển khai Dự án, tất cả các hoạt động của Dự án đều được điều hành hiệu quả thông qua các cuộc họp trực tuyến thường xuyên, định kỳ giữa ADB, PCU và PIC.

Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến đánh giá định kỳ dự án GMS4 với ADB

Kết luận Cuộc họp, Bà Malychanh Sananikhom, Giám đốc PCU đánh giá cao những nỗ lực của Tư vấn PIC và mong rằng tư vấn PIC tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thiết kế tiểu dự án còn lại đảm bảo Dự án được triển khai theo đúng tiến độ.