Viện Quản lý và Phát triển Châu Á tham gia Họp Ban điều hành Trung ương Dự án Đô Thị Lào (GMS4)

Ngày 20/12/2019, tại Bộ Giao thông Công chính, Lào, Dự án Phát triển Đô thị Hành lang Khu vực tiểu vùng sông Mê Kông giai đoạn 4 (GMS4) đã tổ chức Cuộc họp Ban điều hành Trung ương lần thứ nhất.

Dự án phát triển Đô thị Hành lang Khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông giai đoạn 4 (GMS4) – Dự án vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) được triển khai từ năm 2019 nhằm hỗ trợ chính phủ CHDCND Lào cải thiện các dịch vụ môi trường đô thị và tăng cường kết nối kinh tế khu vực tại hai thị xã nằm dọc theo Hành lang kinh tế Bắc-Nam thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (Paksan và Thakhek). Kết quả thực hiện Dự án sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển nút đô thị dọc theo Hành lang kinh tế Bắc-Nam thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông tại CHDCND Lào và thúc đẩy kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Quốc gia 05 năm lần thứ 8, 2016 – 2020 của CHDCND Lào nhằm mục tiêu cân bằng phát triển khu vực và địa phương.

Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI) – đơn vị đứng đầu Liên danh AMDI-CONINCO-BMEC là đơn vị tư vấn thực hiện Dự án (Tư vấn PIC) thuộc Hợp đồng dịch vụ Tư vấn số CS-01 với 60 tháng tư vấn, ký kết ngày 11 tháng 3 năm 2019.

Bà Malychanh Sananikhom, Giám đốc PCU đã giới thiệu chung về Dự án GMS4

Tham dự Cuộc họp, về phía CHDCND Lào, có Bà Vilaykham Phosalath – Thứ trưởng Bộ Giao thông và Công chính, Ông Bounseng Pathammavong - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhamxay, Ông Bounmy Phimmason - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khammouane, Ông Khamthavy Thaiphachanh - Cục trưởng Cục Đô thị và Nhà ở, Bà Malychanh Sananikhom - Giám đốc Ban điều hành Dự án GMS4, cùng toàn thể cán bộ Ban điều hành Dự án trung ương (PCU), các Ban điều hành Dự án Paksan và Thakhek (PIU), đại diện của các đơn vị liên quan, gồm: Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Về phía đơn vị tư vấn thực hiện dự án có ông Ngô Công Chính – Tư vấn trưởng quốc tế cùng các chuyên gia của Tư vấn PIC.


Ông Ngô Công Chính – Tư vấn trưởng Dự án cập nhật tiến độ triển khai Dự án GMS4

Tại Cuộc họp, Bà Malychanh Sananikhom, Giám đốc PCU đã giới thiệu chung về Dự án GMS4. Ông Ngô Công Chính – Tư vấn trưởng Dự án đã có bài trình bày cập nhật tiến độ triển khai dự án GMS4 trong 10 tháng qua.

Bà Vilaykham Phosalath, Thứ trưởng Bộ Giao thông Công chính, thay mặt Ban Điều hành Dự án đánh giá cao những kết quả mà Tư vấn PIC đã đạt được trong thời gian qua. Cụ thể, chỉ sau 10 tháng triển khai, Tư vấn PIC đã thực hiện được gần 1/5 khối lượng công việc của 5 năm, cụ thể như sau: (i) Đã thực hiện xong các đợt khảo sát kỹ thuật về địa chất, địa hình, thủy văn cho 08 tiểu dự án ở Paksan và Thakhek; (ii) Hoàn thành thiết kế chi tiết cho tiểu dự án xây dựng khu xử lý chất thải rắn đô thị và thiết kế sơ bộ cho tiểu dự án kênh thoát nước mưa; (iii) Cập nhật báo cáo kiểm tra môi trường ban đầu (IEE) và Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) cho tiểu dự án xây dựng khu xử lý chất thải rắn đô thị; (iv) Hoàn thành 04 khóa đào tạo theo kế hoạch của năm 2019; (v) Chuẩn bị kế hoạch phát triển đô thị, kế hoạch hành động giới, truyền thông và tăng cường năng lực…


Ông Nguyễn Đắc Phương - Kỹ sư quản lý chất thải rắn, CONINCO trình bày thiết kế chi tiết cho tiểu dự án xây dựng khu xử lý chất thải rắn đô thị

Cũng tại Cuộc họp, Thiết kế chi tiết cho Tiểu dự án xây dựng khu xử lý chất thải rắn đô thị và Thiết kế sơ bộ cho tiểu dự án kênh thoát nước mưa đã được trình bày và nhận được các ý kiến phản hồi tích cực và những ý kiến đóng góp từ các đại biểu tham dự Cuộc họp. Những ý kiến đóng góp từ các đại biểu đã được Tư vấn PIC tiếp thu để hoàn thiện các bản thiết kế, phục vụ công tác đấu thầu cho các gói thầu xây lắp trong thời gian tới, đảm bảo kế hoạch thực hiện hiện dự án.

Các đại biểu tham dự cuộc họp chụp ảnh lưu niệm

Kết luận Cuộc họp, Bà Malychanh Sananikhom, Giám đốc PCU yêu cầu Tư vấn PIC đẩy nhanh tiến độ thiết kế các tiểu dự án còn lại và hoàn thiện hồ sơ mời thầu cho các gói thầu xây lắp theo kế hoạch đã được duyệt trong Báo cáo Qúy 3 – 2019, đảm bảo dự án được triển khai theo đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao. Dự kiến, gói thầu xây lắp đầu tiên cho tiểu dự án xử lý chất thải rắn đô thị sẽ được đăng báo đấu thầu trong tháng 01 năm 2020.

PIC